Hướng dẫn tạo logo mạng online

Cam kết

- Đã làm là nhận được logo. Mạng nào cũng nhận được logo kể cả VNMB, Beeline... (Nhớ đọc kỹ hướng dẫn tải sau khi làm xong logo nhé)

- Không tải được bạn nhớ Comment hoạc Liên hệ sẽ được giải đáp hoạc đền bù nhé!


Hướng Dẫn

- Chấm vào các điểm ảnh để vẽ logo mạng ( điểm ảnh sẽ chuyển từ màu trắng sang màu đen)

- Để hủy điểm ảnh đi thì chấm tiếp vào điểm ảnh đó ( điểm ảnh sẽ chuyển từ màu đen sang màu trắng)

- Sau khi vẽ xong nhấn vào nút "Xem Trước" để xem logo mạng sau khi tải về máy

- Khi đã ưng ý bạn ấn vào nút "Tải Về Điện Thoại" để lấy cú pháp nhắn tin của logo mạng đã tạo

Hoạc xem hướng dẫn chi tiết: Hướng dẫn tạo logo mạng

Logo mạng tự làm vừa được tải

Mẫu Logo mạng tự làm

Bình luận