Hướng dẫn tạo logo mạng online

Cam kết

- Đã làm là nhận được logo. Mạng nào cũng nhận được logo kể cả VNMB, Beeline... (Nhớ đọc kỹ hướng dẫn tải sau khi làm xong logo nhé)

- Không tải được bạn nhớ Comment hoạc Liên hệ sẽ được giải đáp hoạc đền bù nhé!


Hướng Dẫn

- Chấm vào các điểm ảnh để vẽ logo mạng ( điểm ảnh sẽ chuyển từ màu trắng sang màu đen)

- Để hủy điểm ảnh đi thì chấm tiếp vào điểm ảnh đó ( điểm ảnh sẽ chuyển từ màu đen sang màu trắng)

- Sau khi vẽ xong nhấn vào nút "Xem Trước" để xem logo mạng sau khi tải về máy

- Khi đã ưng ý bạn ấn vào nút "Tải Về Điện Thoại" để lấy cú pháp nhắn tin của logo mạng đã tạo

Logo mạng tự làm vừa được tải

Mẫu Logo mạng tự làm

Bình luận